Number of the records: 1  

Špecifikácia prístupov nazerania na dane

  1. GONDA, Vladimír. Špecifikácia prístupov nazerania na dane. In Teorie a praxe hospodářské politiky : sborník sekce z mezinárodní vědecké konference Ostrava '97 k 20. výročí založení Ekonomické fakulty VŠB - TU Ostrava, září 1997. - Ostrava : Ekonomická fakulta VŠB - TU Ostrava, 1997, s. 11-17.
Number of the records: 1