Number of the records: 1  

Význam interkultúrnej komunikácie pre absolventov Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave

  1. PECZEOVÁ, Eleonóra. Význam interkultúrnej komunikácie pre absolventov Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. In Výučba cudzích jazykov v 21. storočí : nekonferenčný [recenzovaný] zborník : Bratislava, marec 2010. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2933-4, s. 189-192.
Number of the records: 1