Number of the records: 1  

Transformácia účtovného výsledku hospodárenia podnikateľského subjektu na základ dane

  1. DRAŠKOVIČOVÁ, Daša. Transformácia účtovného výsledku hospodárenia podnikateľského subjektu na základ dane : diplomová práca. Škol. Ingrid Šabíková. Bratislava, 2010. 74 s.

Number of the records: 1