Number of the records: 1  

Rozvíjanie zručnosti písania

 1. STRADIOTOVÁ, Eva. Rozvíjanie zručnosti písania. In Humanizácia v cudzojazyčnom vzdelávaní 1 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-40-6, s. 102-109
  Ohlasy:
  [4] KUNOVSKÁ, Ingrid. Písomný prejav vo výučbe cudzích jazykov. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XVII. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií [elektronický zdroj]. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2012. ISBN 978-80-89328-79-6, s. 22-26.
  [3] SORGER, Brigitte - KÁŇA, Tomáš - JANÍKOVÁ, Věra - REITBRECHT, Sandra - BRYCHOVÁ, Alice. Schreiben in mehreren Sprachen : Deutch nach englisch: Mehrsprachigkeit und ihr Einfluss auf die Textkompetenz. Brno : Tribun EU, 2013. ISBN 978-80-263-0558-3.
  [4] KUNOVSKÁ, Ingrid. Ústny prejav a interakcia vo výučbe cudzích jazykov. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XXIII. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií [elektronický zdroj]. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2014. ISBN 978-80-89328-95-6, s. 40-48 CD-ROM.
  [4] KOČIŠOVÁ, Zuzana. Jazyková zručnosť - písanie. In Interdisciplinárny pohľad na výskum cudzích jazykov : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2015. ISBN 978-80-969043-8-9, s. 134-141 CD-ROM.
  [4] KUCHAROVÁ, Jana. Techniky mapovania - nástroje podporujúce prácu s vizuálnymi reprezentáciami vo výučbe cudzích jazykov. In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov [elektronický zdroj]. - Sládkovičovo : Ústav jazykov a odbornej komunikácie, Vysoká škola Visegrádu v Sládkovičove, 2012. ISSN 1337-9321, 2012, roč. 4, č. 3, s. 17-34.
Number of the records: 1