Number of the records: 1  

Podpora controllingových systémov v praxi SR podľa vyspelých controllingových systémov v krajinách Európskej únie II.

  1. Podpora controllingových systémov v praxi SR podľa vyspelých controllingových systémov v krajinách Európskej únie II. : [zborník vedeckých prác]. Alžbeta Foltínová a kolektív ; redakčné a zostavovateľské práce Miroslav Tóth. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 85 s. VEGA 1/0686/08. ISBN 978-80-225-2977-8.

Number of the records: 1