Number of the records: 1  

Komparácia financovania bytovej výstavby v SR a vo vybraných krajinách EÚ

  1. ŠRANKOVÁ, Ivana. Komparácia financovania bytovej výstavby v SR a vo vybraných krajinách EÚ : diplomová práca. Škol. Jarmila Vidová. Bratislava, 2010. 87 s.