Number of the records: 1  

Konkurencieschopnosť v námornej doprave a námorné prístavy / terminály

  1. PROŠOVSKÝ, Marek. Konkurencieschopnosť v námornej doprave a námorné prístavy / terminály : diplomová práca. Škol. Heda Hansenová. Bratislava, 2010. 77 s.