Number of the records: 1  

Tvorba a udržiavanie konkurenčnej výhody v podmienkach globalizujúcej sa ekonomiky

  1. PÖTHEOVÁ, Petra. Tvorba a udržiavanie konkurenčnej výhody v podmienkach globalizujúcej sa ekonomiky : dizertačná práca. Škol. Štefan Slávik. Bratislava, 2010. 143 s.