Number of the records: 1  

Regionálna nezamestnanosť v jednotlivých regiónoch SR a jej dopad na regionálny rozvoj

  1. KOTLÁROVÁ, Lucia. Regionálna nezamestnanosť v jednotlivých regiónoch SR a jej dopad na regionálny rozvoj : diplomová práca. Škol. Marcel Novák. Bratislava, 2010. 81 s.

Number of the records: 1