Number of the records: 1  

Vplyv automobilového priemyslu na odborné vzdelávanie v regiónoch SR

  1. NOVOTNÁ, Monika. Vplyv automobilového priemyslu na odborné vzdelávanie v regiónoch SR : diplomová práca. Škol. Štefan Rehák. Bratislava, 2010. 90 s.

Number of the records: 1