Number of the records: 1  

Nová ekonomika

  1. Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava : EKONÓM, 2010. ISSN 1336-1732
Number of the records: 1