Number of the records: 1  

IAS I - Prezentácia účtovnej závierky

  1. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. IAS I - Prezentácia účtovnej závierky. In Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie (IFRS) : základný kurz pre správcov. - Trenčín : INTERAUDIT, 2010, s. 16-23.
Number of the records: 1