Number of the records: 1  

Nové média v komunikačnej stratégii firmy

  1. HRONSKÁ, Simona. Nové média v komunikačnej stratégii firmy : diplomová práca. Škol. Helena Labská. Bratislava, 2010. 72 s.

Number of the records: 1