Number of the records: 1  

Žilina a okolie

  1. LACIKA, Ján. Žilina a okolie. In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. - Bratislava : Geo-servis, 2010. ISSN 1335-9258, 2010, roč. 18, č. 1, s. 35-38.
Number of the records: 1