Number of the records: 1  

Bariéry podnikania vo vybranom malom podniku v SR a námety na ich odstránenie

  1. PRÍTRSKÁ, Stanislava. Bariéry podnikania vo vybranom malom podniku v SR a námety na ich odstránenie : diplomová práca. Škol. Denisa Gajdová. Bratislava, 2010. 83 s.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.