Number of the records: 1  

Analýza vybraných odvetví priemyslu v SR

  1. WIENEROVÁ, Iveta - ČERVENÁ, Karolína. Analýza vybraných odvetví priemyslu v SR. In Teoretické aspekty prierezových ekonomík IV : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2472-8, s. 375-381.
Number of the records: 1