Number of the records: 1  

Teoretické a praktické aspekty veřejných financí

  1. Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Mezinárodní odborná konference. Teoretické a praktické aspekty veřejných financí : XVI. ročník mezinárodní odborné konference : Praha, 8.-9. dubna 2011 [elektronický zdroj]. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2011. CD-ROM. ISBN 978-80-245-1763-6.
Number of the records: 1