Number of the records: 1  

Využitie UML v modelovaní policajných procesov

  1. SCHMIDT, Peter. Využitie UML v modelovaní policajných procesov. In Policajné vedy a policajné činnosti 2008 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 11. a 12. novembra 2008 na Akadémii Policajného zboru v Bratislave. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2009. ISBN 978-80-8054-470-6, s. 67-76.
Number of the records: 1