Number of the records: 1  

Metódy výpočtu určitého integrálu s využitím programu MS Excel

  1. BREZINOVÁ, Katarína. Metódy výpočtu určitého integrálu s využitím programu MS Excel : bakalárska práca. Školiteľ: František Slaninka. Bratislava, 2010. 32 s.