Number of the records: 1  

Ochrana kultúrneho dedičstva SR, ako predpoklad využitia pre cestovný ruch

  1. NÁHLIKOVÁ, Zuzana. Ochrana kultúrneho dedičstva SR, ako predpoklad využitia pre cestovný ruch : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Trefil. Bratislava, 2011. 64 s.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.