Number of the records: 1  

Inovácia produktu spoločného stravovania

  1. KARAILIEVOVÁ, Iveta. Inovácia produktu spoločného stravovania : bakalárska práca. Školiteľ: Roman Staňo. Bratislava, 2011. 57 s.

Number of the records: 1