Number of the records: 1  

Porovnanie vybraných podnikov služieb - marketingový pohľad

  1. ČORBA, Juraj, ml. Porovnanie vybraných podnikov služieb - marketingový pohľad : bakalárska práca. Školiteľ: Jozef Gajdoš. Košice, 2010. 35 s.

Number of the records: 1