Number of the records: 1  

Analýza zmien v účtovných pravidlách nadnárodnej a národnej úpravy účtovníctva podmienených vplyvom finančnej krízy

  1. KRENICKÁ, Mária. Analýza zmien v účtovných pravidlách nadnárodnej a národnej úpravy účtovníctva podmienených vplyvom finančnej krízy : diplomová práca. Školiteľ: Daša Mokošová. Bratislava, 2011. 68 s.

Number of the records: 1