Number of the records: 1  

Trend

  1. Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. Bratislava : TREND Holding, 2008. 51x ročne. ISSN 1335-0684