Number of the records: 1  

Aula

  1. Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha : Centrum pro studium vysokého školství ČR, 2009. 4x ročne. ISSN 1210-6658
Number of the records: 1