Number of the records: 1  

TREND marketing

  1. TREND marketing : měsíčník pro marketingový management. Praha : Economia, 2009. 12x ročne. ISSN 1214-9594