Number of the records: 1  

Hypotekárne bankovníctvo vo vybraných krajinách EÚ

  1. LIPTÁK, Peter. Hypotekárne bankovníctvo vo vybraných krajinách EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Oravíková Podoliaková. Bratislava, 2013. 70 s.

Number of the records: 1