Number of the records: 1  

Dane a účtovníctvo v praxi

  1. Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. Bratislava : Wolters Kluwer, 2010. 12x ročne. ISSN 1335-7034
Number of the records: 1