Number of the records: 1  

Eurobiznis

  1. Eurobiznis : mesačník o ekonomike, financiách a dianí v EÚ. Bratislava : Versa Media, 2010. 12x ročne. ISSN 1336-393X