Number of the records: 1  

Štatistické skúmanie závislosti medzi vybranými ukazovateľmi

  1. VRANKA, Miroslav. Štatistické skúmanie závislosti medzi vybranými ukazovateľmi : bakalárska práca. Školiteľ: Petra Škrovánková. Bratislava, 2014. 48 s.

Number of the records: 1