Number of the records: 1  

Štát, ktorý nefunguje

  1. PAVELKA, Ľuboš. Štát, ktorý nefunguje. In Pravda. - Bratislava : PEREX, 2015. ISSN 1335-4050, 3. augusta 2015, roč. 25, č. 178, s. 28.
Number of the records: 1