Number of the records: 1  

Kontroling podnikov cestovného ruchu

  1. PACHINGEROVÁ, Mária - ELIAŠOVÁ, Darina - VALENTEOVÁ, Katarína - ZÁBOJ, Marek. Kontroling podnikov cestovného ruchu. Recenzenti: Anna Michálková, Mária Nedorostová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 295 s. [16,52 AH]. ISBN 978-80-225-4231-9.

Number of the records: 1