Number of the records: 1  

HR forum

  1. HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. Praha : People management forum, 2012. 12x ročne. ISSN 1212-690X