Number of the records: 1  

Prognostické práce

  1. Prognostické práce : vedecký časopis [elektronický zdroj]. Bratislava : Prognostický ústav SAV. ISSN 1338-3590.