Number of the records: 1  

Revue priemyslu

  1. Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. Bratislava : SON MEDIA, 2013. 10x ročne. ISSN 1336-9857