Number of the records: 1  

Kontroling reštaurácie

  1. HRABKOVÁ, Dominika. Kontroling reštaurácie : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Valenteová. Bratislava, 2018. 66 s.