Number of the records: 1  

Finančné trhy

  1. Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal [elektronický zdroj]. Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711.