Number of the records: 1  

Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní - metodológia a prax v novom tisícročí

  1. REIFF, Marian. Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní - metodológia a prax v novom tisícročí. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2002. 661 s. ISBN 80-225-1589-2.

Number of the records: 1