Number of the records: 1  

Výkonnosť ekonomiky SR a možnosti jej zvyšovania

  1. BLAŠKOVÁ, Mária. Výkonnosť ekonomiky SR a možnosti jej zvyšovania. In Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej únie : [zborník príspevkov] : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 3.-4.11.2005. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. ISBN 80-225-2138-8, s. 90-96.