Number of the records: 1  

Multikriteriálne hodnotenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky

  1. BOBÁKOVÁ, Viktória. Multikriteriálne hodnotenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky. In Fiškálna decentralizácia a uplatňovanie funkcií verejných financií na obecnej a regionálnej úrovni I : zborník z vedeckej konferencie : Košice, 28. september 2009. - Košice : Technická univerzita, Ekonomická fakulta, 2009. ISBN 978-80-553-0247-8, s. 9-15. VEGA 1/0667/08.