Number of the records: 1  

Analýza štruktúry slovenskej ekonomiky prostredníctvom systému input-output tabuliek

  1. RUMPELOVÁ, Daniela. Analýza štruktúry slovenskej ekonomiky prostredníctvom systému input-output tabuliek. In Hospodárska politika SR po vstupe Slovenska do EMÚ : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava 22. mája 2009. - Bratislava : [Katedra hospodárskej politiky NHF EU], 2009. ISBN 978-80-225-2742-2. VEGA 1/0605/0.