Number of the records: 1  

[Acta andragogika 3]

  1. TOKÁROVÁ, Mária. [Acta andragogika 3]. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2013. ISSN 1336-1732, September 2013, roč. 6, č. 3, s. 149-153. Recenzia na: Acta andragogika 3 / Matulčík, J. - Bratislava : FF UK, 2013. - ISBN 978-80-223-3369-6.
Number of the records: 1