Number of the records: 1  

Modernizace ekonomického vzdělávání v kontextu taxonomií výukových cílů

  1. BERKOVÁ, Kateřina - NOVÁK, Jaromír - PASIAR, Ladislav. Modernizace ekonomického vzdělávání v kontextu taxonomií výukových cílů. Recenzenti: Ondřej Asztalos, Pavel Krpálek. 1. vydání. Prostějov : Computer Media, 2018. 245 s. [12,11 AH]. IGS VŠE F1/31/2015, 022EU-4/2016, VŠE IP100040. ISBN 978-80-7402-316-3
    Ohlasy:
    [3] ASZTALOS, Ondřej - PAVERA, Libor. Vzdělávání v ekonomických předmětech ve století Československa. In Schola nova, quo vadis? : sborník recenzovaných příspěvků 3. ročníku mezinárodní vědecké konference. - Praha : Extrasystem, 2018. ISBN 978–80–87570–40–1, s. 11-22.