Number of the records: 1  

Idiomatické výrazy vo výučbe odborného anglického jazyka

  1. RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila. Idiomatické výrazy vo výučbe odborného anglického jazyka. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času VIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. november 2017, [Bratislava]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4492-4, s. 391-398 CD-ROM. KEGA 015EU-4/2017.
Number of the records: 1