Number of the records: 1  

Innovative Vorgehensweisen im Fremdsprachenunterricht an den Hochschulen in der Slowakei

  1. BREVENÍKOVÁ, Daniela - SERESOVÁ, Katarína. Innovative Vorgehensweisen im Fremdsprachenunterricht an den Hochschulen in der Slowakei. In Didaktische Strategien im Fremdsprachenunterricht. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. ISBN 978-3-339-10292-8, s. 11-22
    Ohlasy:
    [4] HELMOVÁ, Milena. Gekonnt Geschäftlich International Verhandeln : Theorie und Praxis Erfolg bringender Strategien, Taktiken und Techniken. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. [90] s. ISBN 978-80-225-4655-3.
    [3] HELMOVÁ, Milena. Didaktické a metodické aspekty cudzojazyčnej edukácie. In Trichotomický pohľad na cudzojazyčnú edukáciu. - Praha : Machiavelli Press, 2020. ISBN 978-80-88147-11-4, s. 67.
Number of the records: 1