Number of the records: 1  

Textarbeit im Fremdsprachenunterricht

  1. ČIEFOVÁ, Michaela. Textarbeit im Fremdsprachenunterricht. In Didaktische Strategien im Fremdsprachenunterricht. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. ISBN 978-3-339-10292-8, s. 45-50
    Ohlasy:
    [4] ADAMCOVÁ, Lívia. Textkompetenz im Akademischen Bereich: Forschung-Entwicklung-Praxis. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2018. ISSN 1338-6743, 2018, roč. 7, č. 14, s. 9-15.