Number of the records: 1  

Slovenčina ako cudzí jazyk

  1. KVAPIL, Roman - BAČOVÁ, Darina - CSIBA, Karol - ILIEVOVÁ, Zlata - PÍŠOVÁ, Janka - ULIČNÁ, Martina - VRÁBLOVÁ, Júlia. Slovenčina ako cudzí jazyk : príručka pre učiteľov [elektronický zdroj]. Recenzenti: Mária Spišiaková, Viera Karovičová. 1. vydanie. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave, 2018. 65 s. [7,68 AH]. ISBN 978-80-565-1440-5.