Number of the records: 1  

K otázke kolektívnej morálnej zodpovednosti neštruktúrovaných zoskupení

  1. SMREKOVÁ, Dagmar. K otázke kolektívnej morálnej zodpovednosti neštruktúrovaných zoskupení. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2019. ISSN 0046-385X, 2019, roč. 74, č. 8, s. 608-621.