Number of the records: 1  

Projekce obyvatelstva ČR a jejích krajů

  1. FORMULÁR EVIDENCIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI
    Record number0108771
    Časť A vyplní autor
    Prvý autorFiala, Tomáš
    SpoluautorLanghamrová, Jitka
    TitleProjekce obyvatelstva ČR a jejích krajů
    Source documentForum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Roč. 5, č. 7 (2009), s. 44-49. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009
    Document kindRBX - schedule of articles from periodics
    Podpis autora
    Meno a podpis vedúceho katedry
    Dátum odovzdania podkladov
    Časť B vyplní pracovník fakultnej knižnice, resp. IDO
    Dátum a podpis prevzatia do IDO
    Spracovatel a dátum spracovania20.11.2015
    Časť C vyplní pracovník SEK
    Dátum a podpis prevzatia do SEK
    Dátum spracovania v ONS/BIO