Number of the records: 1  

Projekce obyvatelstva ČR a jejích krajů

 1. FORMULÁR EVIDENCIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI
  Record number0108771
  Časť A vyplní autor
  Prvý autorFiala, Tomáš
  SpoluautorLanghamrová, Jitka
  TitleProjekce obyvatelstva ČR a jejích krajů
  Source documentForum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Roč. 5, č. 7 (2009), s. 44-49. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009
  Document kindRBX - schedule of articles from periodics
  Podpis autora
  Meno a podpis vedúceho katedry
  Dátum odovzdania podkladov
  Časť B vyplní pracovník fakultnej knižnice, resp. IDO
  Dátum a podpis prevzatia do IDO
  Spracovatel a dátum spracovania20.11.2015
  Časť C vyplní pracovník SEK
  Dátum a podpis prevzatia do SEK
  Dátum spracovania v ONS/BIO