Number of the records: 1  

Obecné noviny

 1. FORMULÁR EVIDENCIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI
  Record number0108809
  Časť A vyplní autor
  TitleObecné noviny. týždenník miest a obcí. Vychádza pri Združení miest a obcí Slovenska ako odborno-metodický týždenník pre komunálnu sféru
  Issue dataBratislava : INPROST
  Document kindBCA - časopisy
  Podpis autora
  Meno a podpis vedúceho katedry
  Dátum odovzdania podkladov
  Časť B vyplní pracovník fakultnej knižnice, resp. IDO
  Dátum a podpis prevzatia do IDO
  Spracovatel a dátum spracovania16.04.2015
  Časť C vyplní pracovník SEK
  Dátum a podpis prevzatia do SEK
  Dátum spracovania v ONS/BIO
Number of the records: 1